Aiai

Vi använder det prisbelönade internetbaserade verktyget Aiai för administrera vår assistans. Alla brukare och assistenter får ett eget login med tillgång till de områden som var och en har behörighet till.

Genom Aiai kan du snabbt få en överblick över sin assistans, se vilka assistenter som är schemalagda, komma åt sitt LSS-beslut, genomförandeplan m m.

Som assistent ser du ditt schema, läsa aktuell genomförandeplan, godkänna tidrapporter, göra dagsanteckningar, m m.

Logga in som användare på Aiai!